EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 19 Dec 2018
Version 8.1.2
Pingat Perkhidmatan Setia 2017Pingat Perkhidmatan Setia 2017

Congratulations to the 40 staff from JKR Sarawak who will be receiving Pingat Perkhidmatan Setia from YAB Chief Minister of Sarawak at RH Hotel Sibu on 13/3/2017. The staff list are as follows:

No Name Post & Grade Station
1 Puan Zainab Sato binti Abdullah
@ Sato anak Jaraw
Pembantu Am Rendah, N4 Sibu
2 Guntor anak Luing Pekerja Awam, R4 Sibu
3 Herndrew Uka anak Alo Pem. Tadbir (Kew), W22 Sibu
4 John anak Jubang Pembantu Keselamatan, KP17 Sibu
5 Kong Chew Ming Pen. Jurutera (Awam), J36 Sibu
6 Lai Joon Foh Pembantu Tadbir, N22 Sibu
7 Rentap anak Nyanggau Pemandu, R6 Sibu
8 Rupoh anak Nyelipan Pem. Tadbir (Kew), W22 Sibu
9 Tang Teng Sin Pem. Tadbir (Kew), W22 Sibu
10 Tomas anak Doh Pekerja Awam, R4 Sibu
11 Ahmad Majidi bin Dollah Pekerja Awam Khas, R3 Sarikei
12 Drahman bin Ros Pemandu, R6 Sarikei
13 Albert Engkasan anak Tagat Pekerja Awam Khas, R6 Sarikei
14 Hadi bin Bujang Spawi Tukang K2, R22 Sarikei
15 Ismail bin Tamam Pemandu, R6 Sarikei
16 Khaliza binti Razali Pembantu Tadbir, N17 Sarikei
17 Kueh Kian Choo Pemandu, R6 Sarikei
18 Ling Siew Chuong Tukang K2, R22 Sarikei
19 Loh Leh Woo Pekerja Awam Khas, R6 Sarikei
20 Mohamad Affandi bin Dollah Hock Pekerja Awam Khas, R6 Sarikei
21 Musa anak Meringai Pekerja Awam Khas, R6 Sarikei
22 Peterscot anak Pengiran Pekerja Awam Khas, R6 Sarikei
23 Wan Adannan bin Wan Adini Pekerja Awam Khas, R6 Meradong
24 Wong Liong King Pekerja Awam Khas, R6 Meradong
25 Yii Hee Leong Pekerja Awam Khas, R6 Sarikei
26 Yusop bin Mali Pekerja Awam Khas, R6 Meradong
27 Baharin bin Madon Pen. Pegawai Senibina, J36 Sarikei
28 Abdul Gani bin Assnan Pemandu, R6 Sarikei
29 Bugi anak Linggie Pemandu, R6 Julau
30 Dayang Habibu binti Hassan Pegawai Khidmat Pelanggan,
N17
Meradong
31 Fanna bin Kifrawi @ Mohd Fanna
bin Kiprawi
Pembantu Am, N4 Sarikei
32 Horaira @ Horairah bin Hanapi Pemandu, R6 Sarikei
33 Ishak bin Kudsi Pembantu Laut, A17 Sarikei
34 Jemat bin Mantali Pekerja Awam, R4 Sarikei
35 Mohamad Danial bin Zain Pemandu, R6 Meradong
36 Mohammad Hassan bin Mahdi Pembantu Tadbir, N17 Sarikei
37 Othman bin Hj. Ramain Pembantu Tadbir, N17 Sarikei
38 Raduan bin Baijuri Juruteknik, J22 Sarikei
39 Salina binti Karim Pembantu Tadbir, N17 Sarikei
40 Sharifah Khamsiah binti Wan Bujang Pembantu Tadbir, N22 Sarikei