EN  | BM
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 20 Nov 2019
Version 8.2.2
HQ & Regional Office DirectoryHQ & Regional Office Directory

E-TELEPHONE DIRECTORY – JKR SARAWAK
Jabatan Kerja Raya(JKR) Sarawak Headquarters(HQ) address:
Ibu Pejabat JKR,
Tingkat 11-19
Wisma Saberkas,
Jalan Tun Abang Haji Openg,
93582 Kuching, Sarawak.
Telefon Am: 082-203100, 082-203101 Faks Am: 082-240097

If any change in phone number, new staffs etc, please submit to Corporate Communication Branch for our updating. Thank you.
Officer in-charge: Puan Chupu Radin Tel: 203195 Email: chupu.radin@sarawak.gov.my Fax: 082-259858

of Corporate Communication Branch, JKR HQ, 18 Floor, Wisma Saberkas, Kuching.

Click office name or Press and hold Ctrl key then press F to search.

Singkatan(Abbreviation):
JBC=(Jawatan Berasaskan Caruman) ::: CBG=Capacity Building Graduate ::: Pemb=Pembantu

Tingkat

Nama Cawangan/Unit/Pejabat Wilayah (Name of Branch/Unit/Regional Office)

19

Cawangan Sumber Manusia (Human Resource(HR) Branch) Kod STD = 082

19

Unit Pembangunan Sumber Manusia (HRD) Unit & Pusat Sumber (Resource Center) Kod STD = 082

18

Pejabat Directorat (Directorate Office) Kod STD = 082

18

Cawangan Perancangan Korporat (Corporate Planning Branch) Kod STD = 082

18

Cawangan Coastal Road And Second Trunk Road Unit @ CSTRU (Coastal Road And Second Trunk Road Unit @ CSTRU) Kod STD = 082

18

Unit PAN Borneo Highway (Cawangan Jalan)

18

Cawangan Komunikasi Korporat (Corporate Communication) Kod STD = 082

17

Cawangan Bangunan (Building Branch) Kod STD = 082

16

Cawangan Mekanikal (Mechanical Branch) Kod STD = 082

16

Cawangan Elektrikal (Electrical Branch) Kod STD = 082

15

Cawangan Jambatan dan Dermaga (Bridges and Wharves Branch) Kod STD = 082

15

Cawangan Kejuruteraan Sivil dan Struktur (Civil Engineering and Structure Branch) Kod STD = 082

14

Cawangan Pengurusan Fleet (Fleet Management Branch) Kod STD = 082

14

Cawangan Perancangan Aset (Asset Planning Branch) Kod STD = 082

14

Cawangan Aset Jalan dan Kejuruteraan Sivil (Road Assets and Civil Engineering Branch) Kod STD = 082

14

Cawangan Aset Bangunan (Building Asset Branch) Kod STD = 082 [dealing with telephone lines, etc]

13

Cawangan Jalan (Road Branch) Kod STD = 082

13

Cawangan Pembangunan Luar Bandar (Rural Development Branch) Kod STD=082

12

Cawangan Kewangan (Finance Branch) Kod STD = 082

12

Cawangan Ukur Bahan (Quantity Survey Branch) Kod STD = 082

11

Cawangan Pematuhan (Compliance Branch) Kod STD = 082 [moved to 11th Floor]

11

Unit GIS (Geographical Information System Unit) [Under Corporate Planning Branch]

11

Cawangan Mekanikal (Mechanical Branch) Kod STD = 082

7

JKR Security Service Center – Tel: 082-203142

 

Cawangan Siasatan-di Tabuan Jaya (Investigation Branch - at Tabuan Jaya) Kod STD = 082

   
 

Pejabat Wilayah Selatan(Pejabat Utama) - Southern Regional Office(SRO)(Main Office) KUCHING Kod STD = 082

 

Pejabat Wilayah Selatan(Pej. Samarahan) - Southern Regional Office(Samarahan Office) Kod STD = 082

 

Pejabat Wilayah Selatan(Pej. Sri Aman) - Southern Regional Office(Sri Aman Office) Kod STD = 083

 

Pejabat Wilayah Selatan(Pej. Betong) - Southern Regional Office(Betong Office) Kod STD = 0823

 

 

 

Pejabat Wilayah Tengah(Pejabat Utama) - Central Regional Office(CRO)(Main Office) SIBU Kod STD = 084

 

Pejabat Wilayah Tengah(Pej. Mukah) - Central Regional Office(Mukah Office) Kod STD = 084

 

 

 

Pejabat Wilayah Utara(Pejabat Utama) - Northern Regional Office(NRO)(Main Office) MIRI Kod STD = 085

 

Pejabat Wilayah Utara(Pej. Bintulu) - Northern Regional Office(Bintulu Office) Kod STD = 086

 

Pejabat Wilayah Utara(Pej. Limbang) - Northern Regional Office(Limbang Office) Kod STD = 085

 

Pejabat Wilayah Utara(Pej. Lawas) - Northern Regional Office(Lawas Office) Kod STD = 085

   

11

SAINS & Siliconet

 TopCAWANGAN SUMBER MANUSIA [Tingkat 19(baru)] - Human Resource Branch No. Fax: 082-246899

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Dyg Hjh. Joanita Azizah binti Abg. Hj. Morshidi

Penolong Pengarah, N54

203832

 

Brigitte Michile anak Jack

Pembantu Setiausaha Pejabat, N19

203860

GENERAL ADMIN & BUDGET

 

Dorisi Resit (Ketua Seksyen Admin & Budget dan OD)

Pegawai Tadbir, N48

203833

 

Robbart Sagir

Penolong Pegawai Tadbir, N36

203848

 

EMOLUMEN & BUDGET

 

Lee Bee Hoon

Pembantu Tadbir (Kewangan), W22

203864

 

Hillary Stephen

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203863

 

Balin Leman

Pembantu Tadbir (Kewangan), W19

203863

 

PERSONAL FILE & HR MAIL

 

Rosidah binti Muhidden

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203864

 

Lang Siew Moi

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203864

 

Mardiah binti Margono

Pembantu Awam, H11

203866

 

REGISTRY (Tingkat 7)

 

Rosdi bin Zaidi (Ketua Unit)

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N26

203102

 

Suria binti Ahmad

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203189

 

Carlene Lantong

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203186

 

Jennifer Jeanette anak Adrian

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203830

 

Noor Hazalan bin Mohd Poasa

Pembantu Operasi, N11

203830

 

Richard @ Ragai anak Philip

Pembantu Operasi, N11

203830

 

Cherlynn anak Geoffrey

Pembantu Awam, H11

203186

 

Jeniffer anak Joesel

Pembantu Awam, H11

203368

 

Norasyikin binti Ramli

Pembantu Awam, H11

203316

 

Intan Diana binti Abdul Ghani

Pembantu Awam, H11

203368

 

Nabila Mardikon

Pembantu Awam, H11

203830

 

Helena Dayun anak Sapen

Pembantu Awam, H11

203830

 

Sara binti Tubo

Pembantu Awam, H11

203100

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT (OD)

 

Sophia Gira

Penolong Pegawai Tadbir, N32

230177

 

Ong Sien Tien

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203861

 

Rozinurul binti Budin

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203861

 

Fareza binti Hussen

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203866

RECRUITMENT & SELECTION

 

Siti Aishah binti Jolhi (Ketua Seksyen)

Pegawai Tadbir, N41

203841

 

Catherine anak Jubang

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203917

 

Elizabeth Norita James

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203801

 

Laila anak Nuri

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203917

PERFORMANCE MANAGMENT

 

Sati George (Ketua Seksyen)

Pegawai Tadbir, N44

203834

 

Usup anak Niungi @ Nyungi

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N26

230562

 

Juri bin Sarimin

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

230562

 

Philip Dilon Peter anak Frankie Anam

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203809

 

Weynnie Dayssie anak Lungong

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

230562

 

Sherry Nicole

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

230562

INFORMATION MANAGEMENT

 

Aliziana Louis (Ketua Seksyen)

Pegawai Tadbir, N41

203840

 

Mathdir bin Rosli

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203870

 

Gracie Jane anak Terrance

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203809

 

Phyllis Wee

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203809

 

Voon Sen Moi

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203888

 

Mavis Yong Lee Siang

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203888

 

Camelia anak Jeemy

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203888

AWARDS & PRIVILEGES

 

Linda Dominic Gisong (Ketua Seksyen)

Pegawai Tadbir, N41

203846

 

Dyg Zamsamariah binti Awg Mohamad Zain

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N26

203810

 

Ester Lansie anak Untol

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203810

 

Sabariah Julaihi

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203862

 

Emla Mohing

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203862

 

Linda Lizz anak Kiam

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203863

 

Anne Neldisy

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203863

 

Azrolnisham bin Ahmad Shafri

Pemandu Kenderaan Bermotor

203863

DISCIPLINE/KESELAMATAN

 

John Narong anak Labau

Pegawai Tadbir, N41

203845

 

ASP Jamil bin Haji Sulong

Polis Bantuan, KP32

203867

 

Moses Ta'ai

Penolong Pegawai Tadbir, N32

203865

 

Nurasyikin binti Suhaili

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203865

 

Flowrence Avena Junau

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203865

 

SECURITY

 

Janalabidin bin Mohamad Sah

Pengawal Keselamatan, KP11

203380

 

Samsudin bin Ahmad

Pekerja Awam, R1

203380

 

Metiau anak Gaong

Pekerja Awam, R1

203380

 

Saidon bin Rahman

Pekerja Awam, R1

203380

 

Sulaiman bin Sebi

Pekerja Awam, R1

203380

 

Haji Hashim bin Ali

Pekerja Awam, R1

203380

ICT

 

Dzul I'zzat bin Julaihi (Ketua Seksyen)

Jurutera (Letrik), J41

203847

 

Liew Jin Chin

Penolong Jurutera (Awam), J29

203879

 

Chang Han Hua

Penolong Pegawai Sistem Maklumat, F29

203866

 

Norbaini binti Abdillah

Pembantu Tadbir, (P/O), N19

203866

Top

UNIT PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (CAWANGAN SUMBER MANUSIA)
[Tingkat 19(baru)] Human Resource Development (HRD) Unit Tel: 082- Fax: 082-252858 or 082-410757

HR DEVELOPMENT

 

Hajah Nora binti Tuah (Ketua Seksyen)

Jurutera Awam, J48

203871

 

Wong Siu Ping

Jurutera Awam J44

203872

 

Siti Awa bin Haji Suib

Pegawai Tadbir, N41

203873

 

Salina binti Juhai

Penolong Jurutera, J38

203880

 

Sharifah Nooraznah binti Wan Ahmad

Penolong Jurutera, J29

203837

 
Sio @ Siu Yu Guan

Penolong Jurutera, J29

203836

 

Siti Hamisah binti Zulkipli

Pembantu Tadbir Kanan, N22

203876

 

Edit anak Nyidom

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203879

 

Florence Umba anak Johnny

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203882

 

Aisah binti Ibrahim

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203877

 

Jocelyn Ho Swee Fang

Pembantu Tadbir Rendah, N19

203875

 

Ronji anak Nyogien

Pembantu Pegawai Latihan Vokasional, J19

203877

 

Freddie anak Peter Wilson

Pembantu Pegawai Latihan Vokasional, J19

203877

 

Mohd Javani Rashwan bin Zaidul

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203878

 

Roy anak Hock

Pembantu Awam, H11

203877

 

PUSAT SUMBER (RESOURCE CENTRE)

 

Rosalind ak William Awan

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203282

 

Mastura binti Tahir

Pembantu Tadbir Rendah, N19

203282

Top

PEJABAT DIRECTORAT (TINGKAT 18) [Directorate Office, 18th Floor]

PEJABAT PENGARAH -FAX: 082-429679

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Datu Ir. Haji Zuraimi bin Haji Sabki

Pengarah Kerja Raya, VU6

203005

 

Oliver Ngabong anak Jimmy

Jurutera Awam, J44

203048

 

Norjanah Suut

Setiausaha Pejabat, N28

203005

 

Cyrene ak Baharon

Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi), N19

203000

 

Zainal bin Ibrahim

Pemandu Kenderaan Bermotor, H11

203000

 

Lydia Jane anak Nabon

Pembantu Awam, H11

203000

 

Sara binti Tubo

Pekerja Awam, H11

203000

PEJABAT T2IMBALAN PENGARAH (INFRASTRUKTUR) NOMBOR FAX: 082-238775

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Chiew Chee Yau

Pemangku Timbalan Pengarah (Infrastruktur)

203001

 

Mona Chin Khaw Lin

Setiausaha Pejabat, N27

203007

 

Omar bin Mohd Kulang Sim

Pemandu Kenderaan Bermotor, H11

-

 

Maria anak Rockat

Pembantu Awam, H11

203006

PEJABAT TIMBALAN PENGARAH (PENGURUSAN ASET). NOMBOR FAX: 082-429789

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Ir. Haji Junaidi bin Haji Sahadan

Timbalan Pengarah (Pengurusan Aset), VU7

203002

 

Nur Izzatul Fatihah

Setiausaha Pejabat, N29

203009

 

Seman bin Zain

Pembantu Am Rendah, N11

203009

 

Patrick Lucas Dihom

Pemandu Kenderaan Bermotor, R3

203009/203318

 

Sulaiman bin Kamis

Pemandu Kenderaan Bermotor, R3

203318

 

Lee Suzana

Pembantu Awam, H11

203009

PEJABAT TIMBALAN PENGARAH (BANGUNAN & PAKAR)

 

Stanley Chai Chin Siong

Timbalan Pengarah (Bangunan & Pakar), J54

203030

 

Nor Aine binti Mohammad Harun

Setiausaha Pejabat, N28

203008

 

Sii Tong Hui

Pembantu Awam, H11

203008

 

Nicholas Jonmcvecar

Pemandu Kenderaan Bermotor, H11

203008

PEJABAT TIMBALAN PENGARAH (HAL EHWAL KORPORAT). NOMBOR FAX: 082-238782

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Sudin bin Jaya

Timbalan Pengarah (Hal Ehwal Korporat)/Pengurus Kualiti

203003

 

Khajijah binti Hj. Hamali

Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan), N29

203053

 

Haslinna binti Samsudin

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203044

 

Yusri Maszani bin Mohamad

Pemandu Kenderaan Bermotor, H11

203044

PEJABAT PENGURUSAN KUALITI. NOMBOR FAX: 082-238775
Office: Tingkat 13 (di Cwg Jalan)

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

 

 

203252

BILIK MESYUARAT

Bilik Mesyuarat (Muhibbah)

203860

Bilik Mesyuarat (Persahabatan)

203004

 

Top 

CAWANGAN PERANCANGAN KORPORAT (Tingkat 18). - Corporate Planning Branch Fax: (082-240943)

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Norman Jan

Penolong Pengarah, J48

203011

 

Rudie Arman bin Malie

Jurutera Letrik, J44

203013

 

Jason Ng Boon Tuan

Jurutera Awam, J41

203015

 

Farah Hanun binti Abdurahim

Jurutera Awam, J41

203023

 

Nurshafina binti Sharkawi

Jurutera Awam, J41

203023

 

Dayang Nabilah binti Awang Yusuf

Penolong Jurutera Awam, J29

203021

 

Chang Teck Khung

Penolong Jurutera Awam, J29

203021

 

Richat anak Ilok

Penolong Jurutera Awam, J29

203022

 

Putit anak Chaong

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N26

203022

 

Tay Kay Poh

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203022

 

Eddy Fardy Piji

Pemandu Kenderaan Bermotor, H11

203022

 

Isabella Teo Kim Eng

Pembantu Awam, H11

203022

 

 

 

 

Geographical Information System(GIS) (Tingkat 11) No. Fax : 082- 203295 (CAWANGAN PERANCANGAN KORPORAT )

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Ir. Lim Yew Leong

Jurutera Awam, J44

203291

 

Desmond Ng Ming Hui

Penolong Jurutera Awam, J29

203292

 

Eleanor Lim Sui Kheng

Penolong Jurutera Awam, J29

203294

 

Foo Siang Ming

Penolong Jurutera Mekanikal, J29

203293

 

Coastal Road And Second Trunk Road Unit @ CSTRU (Tingkat 18) Fax: - (Cawangan Coastal Road And Second Trunk Road Unit @ CSTRU)

John Aten Anak Pawang

Jurutera (Awam) J48

not yet available

 

 

 

 

PAN Borneo Highway (Cawangan Jalan) Tingkat 18 Fax : 082-230533

Nama

Jawatan

Centrex

Liew Ming Chek

Jurutera (Awam), J48

203152

Siti Rafizah binti Mohd Kasiran

Jurutera (Awam), J48

203958

Tijah binti Mislawi

Penolong Jurutera, JA29

231267

Hamka bin Haji Azmi

Penolong Jurutera, JA29

 231267

Kamri bin Haji Johari

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) KUP, N22

231267

Rosleana Turah

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

231267


Top

Top 

Arkitek, J41

203454

 

Siti Maisarah Mohd Zailon

Arkitek, J41

203051

 

Michael Voon It Jou

Arkitek, J41

203187

 

Brendan Tong Jia Chian

Arkitek, J41

203074

 

Azween Azura binti Zulmahari

Arkitek, J41

203454

 

Jabez Ho Chen Kwang

Arkitek, J41

203057

 

Muhammad Haziq bin Junaidi

Arkitek, J41

203057

 

Mohamad Ihsan bin Ramli

Arkitek, J41 (Kontrak)

203065

 

Sharina Law Sze Lin

Arkitek, J41 (Kontrak)

203073

 

Florence Yeo Yinling

Arkitek, J41 (Kontrak)

203073

 

Mary Jee Lok Sze

Penolong Pegawai Senibina, J38

203063

 

Abang Sudirman bin Abg. Indi

Penolong Pegawai Senibina, J36

203067

 

Intan Badariah binti Ibrahim

Penolong Pegawai Senibina, J36

203068

 

Nurafidah binti Mohammad Tahir

Penolong Pegawai Senibina, J29

203067

 

Melanie anak Kamih

Penolong Pegawai Senibina, J29

203068

 

Alice anak Megol

Penolong Pegawai Senibina, J29

203063

 

Faizul bin Khalid

Penolong Pegawai Senibina, J29

203075

 

Siti Zaleha binti Razali

Penolong Pegawai Senibina, J29

203075

 

Ritanicca anak Ridah

Penolong Pegawai Senibina, J29

203075

 

Venissa anak Joseph

Penolong Pegawai Senibina, J29

203075

 

Nurerina binti Osman

Penolong Pegawai Senibina, J29 (Kontrak)

203068

 

Fazrin binti Dalil @ Sekawi

Penolong Pegawai Senibina, J29 (Kontrak)

203068

 

Lili Mariani binti Abdul Rahman

Penolong Pegawai Senibina, J29 (Kontrak)

203068

 

Abdul Rahim bin Haji Jahidin

Pelukis Pelan (Senibina), JA22

203068

 

Muhamad Ali bin Saferi

Pelukis Pelan (Senibina), JA22

203068

 

Anita binti Haji Hendry

Pelukis Pelan, J22

203067

ADMINISTRATION

 

Magdalen anak Kapa

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203230

 

Tan Morney

Pembantu Tadbir, N19 (JBC)

203070

 

John Chen

Pembantu Tadbir N19, (JBC)

203072

 

Abg Daim bin Abg Fauzi

Pembantu Tadbir N19, (JBC)

203070

 

Cheng Siew Chin

Pembantu Tadbir N19, (JBC)

203072

 

Mavis Fung Shaou Fhong

Pembantu Tadbir N19, (JBC)

203070

 

Jackson Tebin ak Hambeh

Pembantu Operasi, N11

203072

 

Andy anak Bonet

Pemandu Kenderaan, H11

203072

 

Timothy anak Luat

Pembantu Awam, H11

203070

 

Kameren bin Ghazali

Pembantu Awam, H11 (JBC)

203070

 

Suri binti Nawi

Pembantu Awam, H11

203070

 Top

CAWANGAN ASET BANGUNAN (Tingkat 14 -Building Asset Branch) Fax: 082-203344

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Janet Tiong Yieng Mee

Penolong Pengarah, J52

203064

 

Mohammad Saifrol bin Sheikh Naimullah

Arkitek, J48

203317

 

Bellgalmano Low

Jurutera (Awam), J44

203247

 

Muhammad Harith Muhaimin Martyr

Arkitek, J41

203267

 

Siti Fariza binti Aidel

Jurutera (Awam), J41

231353

 

Mohd Safarnie bin Uthman

Jurutera (Awam), J41

231351

 

Dilsyadry bin Hanri

Arkitek, J41

203337

 

Chong Yee Lin

Arkitek, J41

203330

 

Gilbert Empati

Penolong Jurutera (Awam), J38

203337

 

Wan Habib Saini bin Wan Ahmad

Penolong Jurutera (Letrik), J29

203339

 

Chong Heng Boon

Penolong Jurutera (Awam), JA29

203337

 

Norfaizillah binti Mazalan

Penolong Jurutera (Awam), JA29

203330

 

Syed Mohamad Husnur bin Wan Hossen

Penolong Jurutera (Awam), JA29

203339

 

Herman Tino bin Jamal

Penolong Jurutera (Awam), JA29

203339

 

Mohd Irwan bin Hanari

Penolong Pegawai Senibina, JA29

203337

 

Kenidy anak Jampong

Pembantu Pegawai Latihan Vokasional, J22

203339

 

Tonny anak Lingoh

Pelukis Pelan, J17

203330

 

Mohamad Kamarul bin Norjali

Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam), JA17

203337

 

Teaker anak Ngedat

Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam), JA17

203335

 

Candida anak Sibong

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) , N22

203335

 

Saifudin bin Saruji

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) , N22 (KUP)

203334

 

Feidlin anak Winston

Pembantu Awam, H11

203335

 

Dean anak Jarry

Pembantu Awam, H11

203335

 

Mohamad Ghadafy bin Shamsudin

Pembantu Operasi, N11

203334

 

Azrizam bin Muas

Pemandu Kenderaan, H11

203335

Unit Pengurusan Petra Jaya Initiative (PJI), Aras 2, Bangunan DUN Lama, Petra Jaya, Kuching - Cawangan Aset Bangunan

No Faks : 082-442599

 

Soh Soon Chai

Penolong Jurutera (Letrik), J29

442453

 

Mohd Dahari bin Kawi

Penolong Jurutera (Mekanikal), JA29

442487

 

Aliska bin Matussin

Penolong Jurutera (Awam), JA29

442490

 

Betty Istair Khan

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

442417

 

Mohd Noordin bin Ismail

Pembantu Kemahiran (Letrik), H19

446491

 

Yaumil Akmal bin Sukiman

Pembantu Kemahiran (Letrik), H19

319570

 

Abang Fredy Abdul Malik bin Abang Ebeny

Pembantu Awam, H11

312844Top 

CAWANGAN JAMBATAN DAN DERMAGA (Bridges and Wharves Branch) (Tingkat 15) Fax: 082-254969

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

 

 

203050

 

Gerald anak George

Jurutera Awam Kanan, J48 (Memangku/Acting Penolong Pengarah)

203151

 

Fridolin Siahaan

Jurutera Awam Kanan, J54

203158

 

Jamilah binti Jol

Jurutera Awam Kanan, J44

203161

 

Wang Say Kwang

Jurutera Awam Kanan, J48

203153

 

Lim Ying Tyng

Jurutera Awam Kanan, J44

203159

 

Alice Wee Chiew Ang

Jurutera Awam Kanan, J44

203154

 

Karen Jong Kian Kiaw

Jurutera Awam Kanan, J44

203156

 

Daud anak Jeffry Bagol

Jurutera Awam Kanan, J44

203160

 

Aqmarol bin Rosli

Jurutera Awam, J41

203166

 

Afiq Maolenin bin Razali

Jurutera Awam, J41

203157

 

Lo Seng Sian

Jurutera Awam

203157

 

Sarip anak Mabu

Penolong Jurutera Kanan, JA38

203155

 

Mohamad Faizul bin Suria

Penolong Jurutera, JA29

203164

 

Noryati Ambi

Penolong Jurutera, JA29

203364

 

Yasmin Nabilah binti Zaidi

Penolong Jurutera, JA29

203164

 

Ho Ho Boon

Pelukis Pelan Kanan, JA22

203164

 

Julia Jut anak Pawang

Pelukis Pelan, JA17

203164

 

Syazana binti Madihi

Pelukis Pelan, JA17

203164

 

Ahmad Sahwairudin bin Junaidi

Pelukis Pelan, JA17

203164

 

Rosita binti Bohari

Pembantu Tadbir, N22

203364

 

Lindsay Yessy anak Rijen

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203165

 

Dahim bin Sidi

Pekerja Awam, H11

203364

 

Mira Edora anak Michal Patrick

Pekerja Awam, H11

203364

 

Chong Kuet Choon

Pekerja Awam, H11

203165

 

Amran anak Panil

Pekerja Awam, H11

203165

 

Andronicus anak Mulia

Pekerja Awam, H11

203364

Top 

CAWANGAN KEJURUTERAAN SIVIL DAN STRUKTUR (Civil Engineering and Structure Branch) (Tingkat 15) Fax: 082-232387

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Haji Talib bin Bujang Masli

Penolong Pengarah, J52

203170

 

Chai Boon Fatt

Jurutera Awam Kanan, J44

203177

 

Tetty Irma binti Abd. Shokri

Jurutera Awam Kanan, J44

203175

 

Jong Chin Show

Jurutera Awam Kanan, J44

203176

 

Liew Tze Kiaw

Jurutera Awam, J41

203172

 

Adrian Brundang anak Munsang

Jurutera Awam, J41

203171

 

Esmond Chua Ning Ern

Jurutera Awam, J41

203173

 

Muhd Noor Hisyam Abg Hasyim

Jurutera Awam, J41

203171

 

Chai Sin Lei

Jurutera Awam, J41

203173

 

Chin Lin Wei

Jurutera Awam, J41

203173

 

Su Ming Sian

Jurutera Awam, J41

203171

 

Pegie anak Wow

Penolong Jurutera, J29

203171

 

Stewart anak Liching

Penolong Jurutera, J29

203171

 

Stephen Chai Yan Pin

Pelukis Pelan, JA22

203179

 

Kamariah binti Ramlee

Pelukis Pelan, JA17

203081

 

Shahfian Sapuan

Pelukis Pelan, JA17

203174

 

Irzambri bin Mohamad Morshidi

Pelukis Pelan, JA17

203174

 

Mohd Firdaus bin Yahya

Pelukis Pelan, JA17

203174

 

Abg Zanatul Ahzhar Abg Zakaria

Pelukis Pelan, JA19

203174

 

Umar bin Abd. Hamid

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203179

 

Sulan anak Tang

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203179

 

Rabiah binti Kadir

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), JBC, N17

203372

 

Phang Shin San

Pembantu Tadbir Rendah, N11

203179

 

Cyrill Issac anak Clayton

Pembantu Awam, H11

203179

 

Bujang Lapok bin Mang

Pemandu Kenderaan Bermotor, H11

203372

Top 

CAWANGAN ASET JALAN DAN KEJURUTERAAN SIVIL (Road Asset and Civil Engineering Branch) (Tingkat 14) Fax: 082-203271

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Ir. Awang Mohamad Fadillah bin Awang Redzuan

Penolong Pengarah, J52

203253

 

Syahril bin Julaihi

Jurutera (Awam), J44

203986

 

Khairul Reza bin Mohd Jawi Matlayer

Jurutera (Awam), J44

203945

 

Mohd Isa bin Jabeli

Jurutera (Awam), J41

203283

 

Dick Cheney anak Michael Jopie

Jurutera (Awam), J41

203941

 

Nurul Athirah binti Ahmad Tarmizi

Jurutera (Awam), J41

203265

 

Augustine Rudu anak Francis Dampa

Jurutera (Awam), J41

203824

 

Razif bin Mostafa

Penolong Jurutera, J29

203273

 

Annliza Alexander Alibar

Penolong Jurutera, J29

203287

 

Frankie anak Lamit

Penolong Jurutera, J29

203276

 

Tay Pui Eng

Penolong Jurutera, JA29

203273

 

Ruaini binti Mili

Penolong Jurutera, JA29

203287

 

Roziana binti Kamil

Penolong Jurutera, JA29

203273

 

Enjang anak Gima

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203336

 

Fong Ying Yinn

Pembantu Tadbir (JBC), N19

203264

 

Abdul Pata bin Othman

Pembantu Am, N11

203273

 

Mohammad Azlan Shah bin Amit

Pembantu Kenderaan Bermotor, H11

203276

 

Hermi bin Kasmin

Pembantu Awam, H11

203336

Top 

CAWANGAN PEMATUHAN (Compliance Branch) Tingkat 11 Fax: 082-414285

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

PEJABAT PENGURUSAN KUALITI (Tingkat 11)

 

 

Pengurus Kualiti, J52

203182

CAWANGAN PEMATUHAN

 

Ir. Sim Hui Kheng

Penolong Pengarah, J52

203020

 

Kiew Siaw Hiong

Jurutera (Awam), J44

203032

 

Zurhijjas bin Rabiee

Jurutera (Awam), J41

203183

 

Jude Ting Mui Heng

Jurutera (Awam), J41

203181

 

Mohd Nasrullah bin Omar

Jurutera (Awam), J41

203034

 

Zalina binti Ibrahim

Penolong Jurutera (Awam), J36

203038

 

Mohamad Azizul bin Kamal

Penolong Jurutera (Awam), J29

203183

 

Abang Mohamad Faisal bin Abang Barawi

Penolong Jurutera, JA29

203033

 

Neesharani A/P Manohara

Pembantu Tadbir (P/O), N17

203035

Top 

CAWANGAN PENGURUSAN FLEET (Fleet Management Branch) (Tingkat 14) Fax: 082-203331 (Batu Lintang) , 082-239642 (Ibu Pejabat)

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Ir. Jong Fung Swee

Penolong Pengarah, J48

203222

 

Hendison Jeralson Linang

Jurutera (Mekanikal)

203802

 

Gurkhien Gengga ak Brand Gudang

Jurutera (Mekanikal)

203808

 

Bryan Quazo anak Hamlo

Jurutera (Mekanikal)

203802

 

Omar anak Jumarang

Penolong Jurutera (Mekanikal)

203819

 

Bala anak Gansa

Penolong Jurutera (Mekanikal)

203805

 

Tay Choon Teck

Penolong Jurutera (Mekanikal)

203821

 

Chong Kwong Ngee

Penolong Jurutera (Mekanikal)

203821

 

Calixtus anak Edmond @ Edmund Serop

Juruteknik (Mekanikal)

203819

 

Bruce Delon ak Nipod

Juruteknik (Mekanikal)

203829

 

Edwin Sim Kheng Mong

Juruteknik (Mekanikal)

203829

 

Maryanti binti Hanip Omar

Juruteknik (Mekanikal)

203814

 

Teo Kwang Leong

Tukang K2 (Mekanik Kereta Motor)

203814

 

Miliah binti Sukimin

Pembantu Tadbir (Kewangan)

203800

 

Moh Shin Kuat

Pembantu Tadbir (Kewangan)

203800

 

Oliver Lim Thai Min

Pembantu Tadbir (Pekeranian/Operasi)

203800

 

Rijoe anak Junel

Pembantu Am Rendah

203800

 

Hiduat @ Daan b. Jamie

Tukang K2 (Jurugegas/Tukang Larik)

203883

 

Tan Kok Lan

Pembantu Tadbir Rendah

203883

 

Kiprawi bin Mohamad

Pembantu Tadbir Rendah

203883

 

Haisah binti Mut

Pembantu Tadbir (Khidmat Pelanggan)

203820

 

Hajijah binti Kardijo

Pembantu Tadbir (Kewangan)

203820

 

Lau Siok Boi

Pembantu Tadbir Rendah

203887

 

Prisca Stella anak Denis

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

203241

 

Magdalen anak Lumit

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

203242

 

Ribad Tuna Surut

Pembantu Tadbir Rendah

203242

 

Rosli bin Mohd Yasin

Pembantu Am Rendah

203244

 

Jawing ak Joseph

Pengawal Keselamatan

203811

 

Osman bin Amit

Pembantu Am Rendah

203811

 

Rahmatullah bin Sojang

Pekerja Awam Khas

203811

 

Ibrahim bin Omar

Pekerja Awam Khas

203811

 

Noor Azli bin Abdullah @ Milir ak Nyaok

Pekerja Awam

203811

 

Raduan Bin Hj. Sidi

Pekerja Awam

203819

 

Zaleha binti Bujang

Pembantu Am Rendah

203821

 

Kelvin Kho Lok Khun

Tukang K2 (Mekanik Kereta Motor)

203821

 

Tan Chee Bok

Tukang K2 (Mekanik Kereta Motor)

203821

 

Chai Yu Onn

Tukang K2 (Mekanik Kereta Motor)

203821

 

Sim Hong Chew

Tukang K2 (Mekanik Kereta Motor)

203821

 

Stephen A/L Singkin Ak Ambau

Tukang K2 (Mekanik Kereta Motor)

203821

 

Chin Khin Chong

Tukang K2 (Mekanik Jentera)

203821

 

Drahman bin Salleh

Tukang K2 (Tukang Letrik Kereta Motor)

203825

 

Yang Kian Chung

Tukang K2 (Tukang Kimpal)

203825

 

Lo Khee Min

Tukang K2 (Tukang Cat)

203825

 

Abdul Wahab bin Abu Seman

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Adeng bin Bujang

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Alek bin Drahman

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Almizan Abdullah @ Ting Yun Siong

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Andy anak Bonet

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Azis bin Zen

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Bujang ak Nandu

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Duat ak Jonos

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Felix Becker ak Boni

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Ibrahim bin Sebli

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Jaya bin Bakar

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Johan bin Johari

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Khiu Yat Meaw

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Ki Ah Ah

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Kino ak Baka

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Korin ak Taha

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Lee Meng Chai

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Mahanis bin Haseli

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Martin A/L Perumal

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Midol @ Rejap ak Dooh

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Mohammad Tuah bin Sulaiman

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Mohd. Yakup bin Bugol

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Morshidi bin Bakar

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Mustapha bin Johari

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Naruddin Omar

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Perumal Paktri A/L Manikom

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Petrus ak Leo

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Romano bin Mun @ Man

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Sebastian anak Pita

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Hasbi @ Sebi bin Morshidi

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Sulaiman bin Ismail

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Thomas A/L Anthony

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Yusuf bin Ahmad

Pemandu Kenderaan Bermotor (KUP)

203829

 

Zahidi bin Bujang

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Zaidi bin Hj. Bujang

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Amir Hanafi bin Ali

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Sabini bin Aziz

Pemandu Kenderaan Bermotor

203829

 

Ennderaycher anak Stephen

Pemandu Kenderaan

203829

 

Sulaiman bin Kamis

Pemandu Kenderaan

203829

 

Mohd Musa bin Kiplee

Tukang K2 (Jurugegas/Juru Autoletrik)

203829

 

Ong Choo Seng

Pekerja Awam Khas

203829

 

Wee Kim Ann

Tukang K2

457741

 

Parno bin Dahlan

Tukang K2

457741

 

Suili bin Sman

Tukang K2

457741

 

Joseph Lai

Pekerja Awam Khas

457741

 

Jaapar binti Abdillah

Pekerja Awam

457741

Pondok Jaga

203811

Bilik Mesyuarat

203826

Top 

CAWANGAN ELEKTRIKAL (Electrical Branch) (Tingkat 16) Fax: 082-250428 / 203937

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Andrew Wang Hock Lai

Penolong Pengarah, J52

203211

 

Hajah Norlida Suhaili

Jurutera (Letrik), J48

203215

 

Wong Siong Shyong

Jurutera (Letrik), J48

203113

 

Ja'afar bin Omar

Jurutera (Letrik), J48

203213

 

Iskandar bin Hj. Shahdan

Jurutera (Letrik), J44

203216

 

Ahmad Aripin bin Saiman

Jurutera (Letrik), J44

203246

 

Eni Ason

Jurutera (Letrik), J44

203386

 

Esty binti Mohd. Yusuf

Jurutera (Letrik), J41

203835

 

Helbin anak Liboh

Jurutera (Letrik), J41

203223

 

Chieng Hing Seng

Jurutera (Letrik), J41

203362

 

Stella anak Jagah @ Subeng

Jurutera (Letrik), J41

203112

 

Syarifah Zubeera binti Wan Kassim

Jurutera (Letrik), J41

203115

 

Muhamad Azri bin Sarbini

Jurutera (Letrik), J41

203116

 

Abg Ahmad Azeree bin Ahmad Khalil

Jurutera (Letrik), J41

203118

 

Khairul Anwar bin Suji

Jurutera (Letrik), J41

203214

 

Anisah binti Jamidi

Penolong Jurutera , J36

203136

 

Stanley Loh anak Merasa

Penolong Jurutera , J36

203136

 

Mohd Rahmat bin Jamali

Penolong Jurutera , J29

203217

 

Ha Wai Thong

Penolong Jurutera , J29

203110

 

Augustine Lawai

Penolong Jurutera , J29

203111

 

Harry Yap Han Khiong

Penolong Jurutera , J29

203111

 

Ibrahim bin Hamzah

Penolong Jurutera , J29

203126

 

Voon Chun San

Penolong Jurutera , J29

203128

 

Mohamad Azri bin Hasan

Penolong Jurutera , J29

203218

 

Hasdin bin Mahrin

Pelukis Pelan, J22

203218

 

Fazri bin Sedi

Pelukis Pelan, J22

203126

 

Nadia Syakilla Idora binti Ismail

Pelukis Pelan, J17

203138

 

Abdul Rahman bin Mataim

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203219

 

Phiong Siew Lian

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N17

203225

 

Bong Chui Lan

Pembantu Tadbir Rendah , N11

203225

 

Amin bin Nawi Jamaain

Pemandu Kenderaan Bermotor , R3

203219

 

Mardiah binti Margono

Pekerja Rendah Awam (Pembersih Pejabat), R1

203219

Top 

CAWANGAN PERANCANGAN ASET (Asset Planning Branch) (Tingkat 14) Fax: 082-429273

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

ROAD MANAGEMENT & MAINTENANCE COORDINATOR (effective 1/10/2018)

 

Danien @ Denien anak Rangu

Road Management & Maintenance Coordinator, J54

203201

 

Francesca Sia

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N17

203208

 

Ahmad Najib bin Mansor

Pembantu Awam. H11

203208

 
 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Andy Kho Chin Peng (Contract Officer)

Jurutera (Mekanikal), J52

203202

 

Bryan Beta Wong

Penolong Pengarah, J48

203200

 

Clement Sia Kie Ding

Jurutera (Awam), J44

203203

 

Selina binti Mohamad

Jurutera (Mekanikal), J44

203210

 

Noor Azah binti Razali Ramali

Pegawai Tadbir, N41

203204

 

Idrishah Bin Bujang

Pembantu Tadbir (P/O), N22

203231

 

Saibah binti Zainal

Pembantu Tadbir (P/O), N22

203206

 

Mohd Amir bin Sapuen

Penolong Jurutera (Awam), J36

203221

 

Zubaidah Abida binti Haris

Penolong Jurutera (Mekanikal), JA29

203221

 

Jong Min Fui

Pembantu Tadbir (Kewangan), W22

203806

 

Roy Gregory @ Fadhillah Abdullah

Pembantu Tadbir, N22

203221

 

Bong Chun Kiat

Pelukis Pelan, JA22

203205

 

Pryscilla ak Engkiribau

Pembantu Tadbir, N17

203248

 

Cecilia Lee Joon Kim

Pembantu Tadbir, N17

203807

 

Chung Shu Ling

Pembantu Tadbir, N17

203807

 

Nuralimi binti Sabri

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203231

 

Abdullah Siddique bin Nasir

Pembantu Awam, H11

203248

Pejabat di Tanah Puteh, Bintawa, Kuching – Cawangan Perancangan Aset Faks : 082-348408 (Tanah Puteh Stor)

 

Porba bin Salamat

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

345687

 

Mohd. Adiman bin Hasli

Pembantu Tadbir, N17

345691

 

Mohd. Hafif bin Poji

Pembantu Tadbir, N17

345686

 

Nyogem ak Adam

Pembantu Tadbir, N17

345686

 

Midol @ Rejap anak Dooh

Pemandu Kenderaan Bermotor, R3

345691

 

Jemari bin Ibrahim

Pengawal Keselamatan, KP11

345692

 

Dired ak Juni

Pengawal Keselamatan, KP11

345692

 

Wahed bin Hipni

Pembantu Am Rendah, N1

345692

 

Maat bin Bujang

Pekerja Rendah Awam , R1

345692

 

Fairoz bin Abu Bakar

Pemandu Kenderaan, H11

345692

 

Corina anak Tangkan

Pekerja Rendah Awam , H11

203207

Top 

CAWANGAN JALAN (Road Branch) - Tingkat 13 Fax: 082-411313

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Chiew Chee Yau

Penolong Pengarah, J52

203250

 

 

 

203252

 

Ang Ek Koon

Jurutera Awam, J52

203251

 

Lau Sie Hung

Jurutera Awam, J44

203270

 

Ting Sie Loh

Jurutera Awam, J44

203261

 

 

 

203259

 

Wawan Gunawan

Jurutera Pakar, J54

203227

 

Imelda ak Jelani

Jurutera Awam, J44

203254

 

Latipah anak Ajis

Jurutera Awam, J44

203943

 

Chai Lee Lin

Jurutera Awam, J44

203924

 

Adriana anak Peter Chee

Jurutera Awam, J44

203984

 

Reman anak Adop

Jurutera Awam, J44

203255

 

Siti Aisan binti Wakijo

Jurutera Awam, J44

203259

 

Lenny binti Busuri

Jurutera Awam, J44

203260

 

Liau Kok Siong

Jurutera Awam, J44

203266

 

Kennedy anak Kedo

Jurutera Awam, J44

203270

 

 

 

203257

 

Woon Tai Kuan

Jurutera Awam, J41

203258

 

Angelia anak Belly

Jurutera Awam, J41

203260

 

Leong Yun

Jurutera Awam, J41

203255

 

Martina anak Aisan

Jurutera Awam, J41

203266

 

Christopher Donovan

Jurutera Awam, J41

203277

 

Mohd Rashidi bin Bakli

Jurutera Awam, J41

203277

 

 

 

203828

 

Mohd Amir bin Sapuen

Penolong Jurutera, J36

203818

 

Roziana binti Saimin

Penolong Jurutera, J29

203262

 

Chen Ted Choon

Juruteknik, J22

203818

 

Law Huan Tze

Juruteknik, J22

203827

 

 

 

203022

 

Hamka bin Azmi

Juruteknik, J22

203262

 

Siti Zuriana binti Kamil

Juruteknik, J17

203262

 

Sharon anak Sampai

Juruteknik, J17

203262

 

Noorhisyam bin Ahee

Juruteknik, J17

203262

 

Grasie Gunong anak Nanga

Pelukis Pelan, J22

203818

 

Hattono bin Hamdi

Pelukis Pelan, J17

203818

 

Julhayati binti Jolly

Pelukis Pelan, J17

203818

 

Aseng anak Ringus

Pembantu Tadbir, N22

203332

 

Tow Ewe Choo

Pembantu Tadbir, N17

203262

 

Tan Meng Lan

Pembantu Tadbir, N17

203262

 

Harwans Kaur Phuman

Pembantu Tadbir, N17

203262

 

Wee Pek Hun

Pembantu Tadbir Rendah, N11

203262

 

Jong Oi Nah

Pembantu Tadbir Rendah, N11

203280

 

Omar bin Mohd Kulang Sim

Pemandu, R3

203827

 

Haji Morshidi bin Ibrahim

Pembantu Am Rendah, N4

203827

 

Cempaka binti Auton

Pekerja Am Rendah, R1

203262

Top 

CAWANGAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (Rural Development Branch) Tingkat 13. Tel Pej. Am : 082-203279/203144. Fax : 082-243142

 

Nama 

Jawatan

CENTREX

 

Meehan anak Jorai

Penolong Pengarah, J52

203232

 

Fum Sze Chee

Jurutera (Awam), J48

203233

 

Saifudin Katang

Jurutera (Awam), J44

203235

 

Dayang Hairullina binti Abang Alias

Jurutera (Awam), J41

203237

 

Cliff Jude Zehnder

Jurutera (Awam), J41

231342

 

Melissa Lena anak Shak Shang

Jurutera (Awam), J41

231633

 

Mohd Zulkhalid bn Afandi

Jurutera (Awam), J41

203236

 

Mathew Dandi anak Limbang

Penolong Jurutera, JA38

231342

 

Mohd Asfia bin Ismail

Penolong Jurutera (Awam), JA29

203143

 

Nurfaridah binti Mohd Salleh

Penolong Jurutera (Awam), JA29

203143

 

Chong Feng Shan

Penolong Jurutera (Awam), JA29

203143

 

Richard anak Coron

Penolong Juruukur, JA29

203236

 

Abdul Aisy Maghni bin Haladin

Penolong Juruukur, JA29

203236

 

Ponisah anak Sabod

Penolong Juruukur, JA29

203234

 

Fred anak Anggai

Pelukis Pelan Kanan, J22

203143

 

Wong Ling Kiong @ Wann Fadzilah

Pembantu Tadbir (P/O), N22

203144

 

Mar'ee bin Abdullah

Pembantu Awam, H11

203279

 

Rasat Ak. Jonos

Pembantu Tadbir Rendah, JBC KUP, N17

203279

 

Mary Yeo Sian Kiang

Pembantu Tadbir Rendah, JBC KUP, N17

203279

Top 

CAWANGAN KEWANGAN (Finance Branch) Tingkat 12 Fax: 082-429672 & 237641

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

1

Dickson Saga

Penolong Pengarah, WA52

203320

2

Mohd Tamin bin Mohd Rundu

Akauntan Kanan, WA44

203329

3

Nazaruddin bin Taha

Akauntan Kanan, WA44

203027

4

Shereena binti Ehsan

Akauntan, WA41

203322

5

Mariam anak Midin

Akauntan, WA41

203315

6

Simon anak Suhong

Penolong Akauntan, W36

203321

7

Ennis Gabar

Penolong Akauntan, W32

203323

8

Wan Afham bin Wan Hamdan

Penolong Akauntan, W32

203328

9

Jusniwati binti Salleh

Penolong Akauntan, W29

203326

10

Normaya binti Waini Osman

Penolong Akauntan, W29

203328

11

Nur Shafizah binti Sapiee

Penolong Akauntan, W29

203923

12

Catherine Entayang anak Masir

Penolong Akauntan, W29

203026

13

Rohani binti Ahmad

Penolong Akauntan, W29

203326

14

Lai Chian Ching

Penolong Akauntan, W29

203026

15

Nadia Vun binti Jamaluddin

Penolong Akauntan, W29

203326

16

Dayang Ann Amira binti Abg Yamin

Penolong Akauntan, W29

203326

17

Dayang Norela binti Timbang

Pembantu Tadbir (Kewangan), W22

203923

18

Mohd Mahalddin bin Matnor

Pembantu Tadbir (Kewangan), W22 (KUP)

203328

19

Anita binti Abu Talip

Pembantu Tadbir (Kewangan), W22 (KUP)

203328

20

Aleena anak Paul Dawas

Pembantu Tadbir (Kewangan), W19

203026

21

Serene Ho Sok Theng

Pembantu Tadbir (Kewangan), W19

203324

22

Elizabeth Wong Kie Hee

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203923

23

Jeman bin Buang

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19 (KUP)

203026

24

Halimah binti Haji Ahmad

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19 (KUP)

203325

25

Jong Shak Kien

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19 (KUP)

203327

26

Cecelia Siong Nyuk Moi

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19 (KUP)

203327

27

Susie Ngu King Meng

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19 (KUP)

203325

28

Sapiee Numan

Pembantu Operasi, N11

203325

29

Hensly Callitus anak Juena Richard

Pembantu Awam, H11

203325

Top 

CAWANGAN UKUR BAHAN (Quantity Survey Branch) Tingkat 12 Fax: 082-256934

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Hafsah binti Ghazali

Pembantu Penolong Pengarah (Ukur Bahan), J52

203300

 

Hjh. Rose Nawi

Juruukur Bahan, J48

203303

 

Affindi bin Jahari

Juruukur Bahan, J48

203301

 

Isabel Sim Tseu Yu

Juruukur Bahan, J48

203302

 

Lim Yew Hua

Juruukur Bahan, J44

203954

 

Chin Wee Li

Juruukur Bahan, J44

203307

 

Ahmad Shazwan bin Mohamad Ghazali

Juruukur Bahan, J41

203947

 

Tan Peng Soon

Juruukur Bahan, J41

203304

 

Nor Azliyahwati binti Ali

Juruukur Bahan, J41

203304

 

Dayang Badiah Hayyu binti Awg. Bolhi

Juruukur Bahan, J41

203109

 

Jocelyn Yeo Siaw Yin

Juruukur Bahan, J41

203305

 

Rayner Larson anak Henry Sijang

Juruukur Bahan, J41

203306

 

Patahorrahman bin Raffi

Juruukur Bahan, J41

203306

 

Jong Hui Joo

Juruukur Bahan, J41

203307

 

Coleen Lai Keh Shing

Juruukur Bahan, J41

203302

 

Mohd Nor Rezza bin Junaidi

Juruukur Bahan, J41

203301

 

Nia Nadhira binti Zainorin

Juruukur Bahan, J41

203303

 

Nor Shafiqah bin Awangku Jamuddin

Juruukur Bahan, J41

203109

 

Dilly ak Kuntel

Penolong Juruukur Bahan, J38

203308

 

Ramona binti Radin

Penolong Juruukur Bahan, J36

203308

 

Lim Wang Ching

Penolong Juruukur Bahan, J36

203305

 

Cecilia Sumang ak Dangan

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203268

 

Nurlizah binti Jamain

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203268

 

Emiza binti Razeli

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203314

 

Debralena binti Aiman

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203312

 

Fadhlina binti Latip

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203312

 

Mohd. Faizzudin bin Alias

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203313

 

Rositta Paul @ Siti Rahmah Abdullah

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203309

 

Mona Marlina binti Ahamad

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203312

 

Nur Azzlina binti Ramli

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203310

 

Muring Baru

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203309

 

Loh Ai Na

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203309

 

Chang Jen Nah

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203309

 

Jamaludin bin Amit

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203313

 

Leong Choon Jan

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203310

 

Poh Mew Ngo

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203310

 

Ignatius Foo

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203311

 

Fazwandy Fazree bin Dolhadi

Pembantu Awam, H11

203311

 

Abdul Khalid bin Abdul Rahman

Pembantu Am Rendah, N1

203311

 

Peter anak Renggeng

Pemandu Kenderaan Bermotor, H11

203311

Top CAWANGAN MEKANIKAL (Mechanical Branch) Tingkat 16 Fax: 082-425240

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Jimmy Lau Ming Ping

Penolong Pengarah (Mekanikal), J52

203350

Faks :

082-233806

 

Hendison anak Jeralson Linang

(Masih di pinjam oleh Cwgn Fleet sehingga bulan April)

Jurutera (Mekanikal), J48

230173

 

Jan Mohammed Zain bin Ibrahim

Jurutera (Mekanikal), J44

203353

 

Erwin Effendy bin Sajali

Jurutera (Mekanikal), J44

203355

 

Serpico anak Bari

Jurutera (Mekanikal), J44

203085

 

Rosliana binti Rusli

(Masih di pinjam sehingga bulan April)

Jurutera (Mekanikal), J44

203086

 

Ding Pang Lik

Jurutera (Mekanikal), J44

203351

 

Christopher Jantai anak Boniface

Jurutera (Mekanikal), J41

203358

 

Ngu Chung Hieng

Jurutera (Mekanikal), J41

203123

 

Gerald Ng Weng Chun

Jurutera (Mekanikal), J41

203125

 

Billy anak Sup

Jurutera (Mekanikal), J41

203133

 

Nur' Syafiqah binti Ismuini

Jurutera (Mekanikal), J41

203137

 

Zuraini binti Abdul Rashid

Jurutera (Mekanikal), J41

203086

 

Wee Hun Gan

Penolong Jurutera (Mekanikal), JA38

203286

 

Wong King Cheng

Penolong Jurutera (Mekanikal), JA38

203129

 

Martin anak David

Penolong Jurutera (Mekanikal), JA38

203121

 

Lee Kin Khiang

Penolong Jurutera (Mekanikal), J29

203122

 

Goh Poi Sia

Penolong Jurutera (Mekanikal), J29

203361

 

Bong Joon Chin @ Harith

Penolong Jurutera (Mekanikal), JA29

203361

 

Dzulkarnain bin Wahab

Penolong Jurutera (Mekanikal), JA29

203084

 

Abdul Walik bin Sulaiman

Penolong Jurutera (Mekanikal), JA29

203084

 

Rozaidi bin Mohamad

Penolong Jurutera (Mekanikal), JA29

203079

 

Mohamad Raziz Othman

Penolong Jurutera (Mekanikal), JA29

203084

 

Bethany Rabbi anak Banabas

Penolong Jurutera (Mekanikal), JA29

203084

 

Glyn bin Asoi

Penolong Jurutera (Mekanikal), JA29

203079

 

Luvim anak Taheing

Pelukis Pelan, J17

203079

 

Roslin binti Tubo

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203360

 

Loh Lian Kin

Pembantu Tadbir Rendah (P/O) (JBC), N19

203359

 

Izzah Amirah binti Mohd Johari

Pembantu Awam, H11

203360

 

Patrick Voon

Pemandu Kenderaan Bermotor, H11

203359

 

Shamsu bin Samsuddin

Pembantu Awam, H11

203359

Top 

CAWANGAN KOMUNIKASI KORPORAT (Corporate Communication Branch) Tingkat 18 - Fax: 082-259858

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Itin anak Langit @ Abd Malik bin Abdullah

Jurutera Awam, J52

203228

 

Jenny anak Thomas Chundau

Pegawai Tadbir, N41

203198

 

Hafizzul bin Abdul Halim

Pegawai Komunikasi, N41 (Sangkutan)

203190

 

Haji Maslim bin Haji Gani

Penolong Pegawai Tadbir, N32

203192

 

Helen Henry Peros @ Nariesha

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203199

 

Salwendy bin Sarkawi Ramli

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203196

 

Chupu anak Radin

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203195

 

Susanti anak Dehon

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203197

 

Zaleha binti Selihi

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N19

203194

 

Enddy Lance anak David

Pembantu Awam, H11

203199

Top 

CAWANGAN SIASATAN (di Tabuan Jaya, Kuching) - Investigation Branch - Fax: 082-368186 (Formerly known as Central Material Laboratory(CML))

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Ir. Chin Hon Sin

Penolong Pengarah, J48

365760

 

Dr. Lee Lin Jye

Jurutera Awam, J48

365748

 

Dr. Chen Mien Sin

Jurutera Awam, J44

365772

 

Chan Vui Tze

Jurutera Awam, J41

365745

 

Nurhafiza binti Sebi @ Hasbi

Jurutera Awam, J41

365752

 

Anuar bin Abdul Khan

Penolong Jurutera, J36

365740

 

Hanimah binti Haji Hood

Penolong Jurutera Kanan, JA38

367660

 

Mohd Soufyan bin Gazali

Penolong Jurutera, JA29

365764

 

Haji Ahmad bin Seli

Penolong Jurutera, JA29

365749

 

Cyril Poh Khee Boo

Penolong Jurutera, JA29

360026

 

Arrifin Thomas

Penolong Jurutera, JA29

362944

 

Siti Azlifah binti Naiman

Penolong Jurutera, JA29

365068

 

Roy Wee Kheng

Penolong Jurutera, JA29

365068

 

Mohamad Azlan bin Ahmad Rifaee

Penolong Jurutera, JA29

365082

 

Foo Pau Yee

Penolong Jurutera, JA29

365082

 

Abg. Adi Hisham bin Abg Ashari

Penolong Jurutera, JA29

360568

 

Nur Fairuz binti Jopeny

Penolong Jurutera, JA29

365068

 

Wong Su Hung

Penolong Jurutera, JA29

362944

 

Khairulden Madzihi

Penolong Jurutera, JA29

-

 

William Bong

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

360359

 

Khairuddin Aris

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

365740

 

Wong Siew Hung

Pembantu Tadbir , N19

365762

 

Patricia Wong

Pembantu Tadbir , N19

-

 

Teo Chun Hong

Pembantu Tadbir , N19

-

 

Liew Chau Boon

Pembantu Tadbir , N19

-

 

Alaihie Bujang

Pembantu Pegawai Latihan Vokasional, J17

360568

 

Abdul Khalil bin Mohd Sait

Pembantu Operasi, N11

365755

 

Aggregate Concrete Lab

-

364897

 

Bilik Pengawal

-

-

 

Soil Lab.

-

365758

Top 

 

PEJABAT WILAYAH SELATAN-Pejabat Utama (Southern Regional Office (SRO)-Main Office)

PEJABAT WILAYAH SELATAN, JABATAN KERJA RAYA SARAWAK, BLOK “N” JKR BAHAGIAN KUCHING, JALAN BATU LINTANG.
TEL PEJABAT AM: 082 – 203096 NOMBOR FAX: 082 – 250512

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Vincent Tang Chok Khing

Ketua Projek, J54

203090

 

Tiong King Wei

Pengurus Wilayah, J52

 

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Chang Kueh Chin

Pengurus Wilayah, J48

203093

 

Dalina binti Dalil

Setiausaha Pejabat, N27

203895

UNIT PENTADBIRAN

 

Doris Joachim Juing

Penolong Pegawai Tadbir, N27

203096

 

Adzlan bin Abdul Latip

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N22

203096

 

Hasanah binti Hamden

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N17

203096

 

Hilda Lau Lee Chin

Pembantu Tadbir Rendah, (JBC) N11

203897

 

Morshidi bin Bakar

Pemandu Kenderaan Bermotor, R3

203096

 

Patrick anak Narus

Pekerja Awam, R1

203096

UNIT AKAUN

 

Dyg. Nurezani binti Awang Hashim

Akauntan, W41

203095

 

Mohd Basre bin Mohd Ulis

Pembantu Tadbir (Kewangan), W22

203095

 

Mohamed Halid bin Ibrahim

Pembantu Tadbir (Kewangan), W22

203095

 

Carol ak Chukit

Pembantu Tadbir (Kewangan), W22

203095

 

Julinna anak Bung

Pembantu Tadbir (Kewangan), W17

203095

 

Chin Sok Min

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), N17 (JBC)

203095

SEKSYEN KONTRAK

 

Junit bin Mohidin

Juruukur Bahan, J41

203094

 

Sahfri bin Aerowani

Penolong Jurutera (Awam), J29

203897

 

Ruhaya binti Sylvia

Juruteknik (Awam), J17

203897

 

Kho Gek Khim

Pembantu Tadbir Rendah, (JBC) N11

-

 

Wong Ing Eng

Pembantu Tadbir Rendah, (JBC) N11

-

 

Ding Mee Sieng

Pembantu Tadbir Rendah, (JBC) N11

-

 

Wong Ting Ai

Pembantu Tadbir Rendah, (JBC) N11

-

UNIT BANGUNAN

 

Mohd Iswandi bin Ahmad Zaidin

Arkitek, J44

203093

 

Lai Phui Hua

Jurutera, J44

203093

 

Erwin Effendy Sajali

Jurutera (Mekanikal), J44

203099

 

Aminuddin bin Abdul Hamid

Jurutera (Mekanikal), J41

203099

 

Muhammad Riduan bin Suluhi

Jurutera (Letrik), J41

203099

 

Athira binti Abdullah

Jurutera (Awam), J41

203892

 

Zainab binti Salleh

Penolong Jurutera (Awam), J36

203892

 

Lim Ching Han

Penolong Jurutera (Awam), J29

203892

 

Voon Kuat Kiong

Juruteknik (Letrik), J22

203099

 

Wahab bin Anong

Juruteknik (Awam), J22

203893

 

Naun ak Binglai

Juruteknik (Mekanikal), J17

203893

 

Mohd. Nizam bin Majri

Juruteknik (Mekanikal), J17

203893

 

Markhzen Rahman bin Azlan

Juruteknik (Awam), J17

203893

 

Azlan bin Sebri

Jurutera (Awam), J41

203894

 

Khairul bin Julaihi

Pelukis Pelan, J17

203894

 

Desmond Andrin ak Paloi

Pekerja Awam, (JBC) R4

203893

 

Teo Choon Seng

Pekerja Awam, (JBC) R4

203893

 

Teo Chia Kuang

Pekerja Awam, (JBC) R4

203893

 

Yeo Chor Chiang

Pekerja Awam, (JBC) R4

203893

UNIT BEKALAN AIR & UNIT JAMBATAN / DERMAGA

 

Norwati binti Haji Mohd. Ali

Jurutera (Awam), J44

203097

 

Jason Ng Boon Tuan

Jurutera (Awam), J41

203097

 

Koh Mui Tong

Penolong Jurutera (Awam), J36

203097

 

Law Chiew Huang

Juruteknik (Awam), J22

203097

 

Abdul Arifin bin Amran

Juruteknik (Awam), J17

203097

 

Ahmad Zaidi bin Semawi

Juruteknik (Awam), J17

203097

 

Fikri Hushin bin Fauzi

Juruteknik (Awam), J17

203097

UNIT SPECIAL PROJECT (LBU)

 

Ting Hua Leong

Jurutera (Awam), J44

203896

UNIT JALAN

 

Roland Ting Ka Swee

Jurutera (Awam), J44

203091

 

Nor Aini Rosli

Jurutera (Awam), J44

203092

 

Hiromi Lee Chiew Yun

Jurutera (Awam), J41

203098

 

Mohd. Asfia bin Haji Ismail

Penolong Jurutera (Awam), J29

203098

 

Jee Choon Foh

Juruteknik (Awam), J22

203098

 

Mohd Azizi bin Abdullah

Juruteknik (Awam), J17

203098

 

Anizah binti Leman

Juruteknik (Awam), J17

203098

Top 

PEJABAT WILAYAH SELATAN, STESEN SAMARAHAN (Southern Regional Office (SRO) - Samarahan Office)
D/A JABATAN KERJA RAYA, BAHAGIAN SAMARAHAN.
TEL. PEJABAT AM: 082-672800 NOMBOR FAKS: 082-671076

 

Sukri Firdaus bin Omar

Jurutera (Awam), J41

203098

 

Hassim bin Abdul Kadir

Penolong Pegawai Senibina, J36

672804

 

Rani binti Saini

Penolong Jurutera (Awam), J29

672804

 

Khairulnizam bin Sidi

Juruteknik (Awam), J17

672838

Top 

PEJABAT WILAYAH SELATAN, STESEN SRI AMAN (Southern Regional Office (SRO) - Sri Aman Office)
D/A JABATAN KERJA RAYA, BAHAGIAN SRI AMAN.
TEL. PEJABAT AM: 083-322181 NOMBOR FAKS: 083-321750

 

Chai Chung Enn

Jurutera (Awam), J41

082-203099

 

Henry Dorris bin Apin

Penolong Jurutera (Letrik), J38

Ext. 178

 

Abg. Mohd. lsmail bin Abg. Taufeh

Penolong Jurutera (Awam), J36

Ext. 178

 

Mohd. Zainudin bin Adai

Penolong Jurutera (Mekanikal), J29

Ext. 178

 

Sinclair anak Tawi

Juruteknik (Awam), J22

Ext. 196

 

Norhisham bin Jamalludin

Juruteknik (Awam), J17

Ext. 178

 

Kho Sue Heng

Pekerja Awam, (JBC) R4

Ext. 178

 

Dayang Siti Hajar binti Awang Kok Abu Bakar

LPKS

Ext. 196


Top
 

PEJABAT WILAYAH SELATAN, STESEN BETONG (Southern Regional Office(SRO)-Betong Office)
D/A JABATAN KERJA RAYA, BAHAGIAN BETONG.
TEL. PEJABAT AM: 083-472001 NOMBOR FAKS: 083-472006

 

David Wong Bak Soon

Jurutera (Awam), J44

083-472985

 

Kenneth Kho Wee Hong

Jurutera (Awam), J41

083-471977

 

Kilat ak Edmund Gunting

Juruteknik (Awam), J22

083-472001

 

Bujang bin Kassim

Juruteknik (Awam), J17

083-472001

 

Rawvan ak Simon Peter

Juruteknik (Awam), J17

083-472001

 

Si Pui Joo

Pembantu Tadbir Rendah, N11 (JBC)

083-472001

 

Lang anak Nyua

Tukang K3, R9/Pembantu Awam H14

083-472001Top 

PEJABAT WILAYAH TENGAH-Pejabat Utama (Central Regional Office(CRO)-Main Office)

PEJABAT WILAYAH TENGAH, JABATAN KERJA RAYA SARAWAK, TINGKAT 14, WISMA SANYAN, 96000 SIBU, SARAWAK.
TEL PEJABAT AM : 084 – 334444 NOMBOR FAX: 084 – 334440

UNIT PENGURUSAN-Central Regional Office, Sibu

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Cassidy Anak Morris

Pengurus Wilayah, J52

334402

 

Rebecca Rabbu

Pembantu Tadbir (P/O), N19

334410

UNIT PENTADBIRAN-Central Regional Office, Sibu

 

Irene Kong Chiew Inn

Pembantu Tadbir (P/O), N26

334426

 

Ross Marwati binti Ibrahim

Pembantu Tadbir (P/O), N22

334486

 

Christie Natasha anak Lucas

Pembantu Tadbir (P/O), N19

334444

 

Alvina anak Ambun

Pembantu Tadbir (P/O), N19

334444

 

Dolly anak Denis

Pembantu Operasi, N11

334444

 

Bronimay anak Mejun

Pembantu Awam, H11

334444

 

Zalina binti Jamil

Pembantu Awam, H11

334444

 

Henson anak Kassim

Pemandu Kenderaan, H11

334444

 

Richmond Rengga anak Andang

Pemandu Kenderaan, H11

334444

UNIT AKAUN-Central Regional Office, Sibu

 

Ivy Ling Siew Huong

Akauntan, W41

334459

 

Mariah binti Semuni

Penolong Akauntan, W32

334487

 

Robert Ulie anak Emprang

Pembantu Tadbir (KEW), W22

334487

 

Nabila binti Mustapha

Pembantu Tadbir (KEW), W17

334487

 

Jeremmy anak Joanes

Pembantu Awam, H11

334444

UNIT KONTRAK-Central Regional Office, Sibu

 

Frauline anak Engkamat

Juru Ukur Bahan, J44

334471

 

Khairunnisa binti Othman

Juru Ukur Bahan, J41

311271

 

Asrinah binti Mahidi

Penolong Jurutera (Awam), JA29

334475

 

Sofia binti Masoud

Penolong Jurutera (Awam), JA29

334475

 

Norasura binti Kuang

Penolong Jurutera (Awam), JA29

334475

 

Mary anak Alow

Pembantu Tadbir (P/O), N22

311482

 

Sabree Jackson

Pembantu Tadbir (P/O), N19

334489

 

Ridzuan Sulaiman bin Daud

Pembantu Awam, H11

334489

UNIT BANGUNAN-Central Regional Office, Sibu

 

Ade Fairuz bin Marzuki

Arkitek, J44

334467

 

Sofyan Ismail

Jurutera Awam, J41

334436

 

Steve Mclorry Petrus

Penolong Pegawai Senibina, J36

334442

 

Kennedy anak Ding

Penolong Jurutera (Awam), JA29

334416

 

Merzeni bin Borhan

Penolong Jurutera (Awam), JA29

334494

 

John Tair

Penolong Jurutera (Awam), JA29

334444

 

Maszuriana binti Kuang

Penolong Jurutera (Awam), JA29

334470

 

Diana anak Kaminis

Penolong Jurutera (Awam), JA29

 

 

Awg. Ahmad Tajudin bin Awg. Bolhassan

Pelukis Pelan, J22

334494

UNIT JALAN-Central Regional Office, Sibu

 

Haji Abdul Talib bin Jarni

Jurutera Awam, J48

873317

 

Franklin Bantin anak Atan

Penolong Jurutera (Awam), J36

334454

 

Arni bin Shahjuan

Penolong Jurutera, JA29

873319

 

Norria binti Wuen

Penolong Jurutera, JA29

334486

 

Muhammad Khairunizam bin Jamil

Penolong Jurutera, JA29

334444

UNIT MEKANIKAL-Central Regional Office, Sibu

 

Healther Clark anak Kansas

Jurutera (Letrik), J41

334463

 

Ali bin Lotot

Penolong Jurutera, J36

 

 

Glyn Changgai anak Muda

Penolong Jurutera (Letrik), J36

311153

 

Sharifah Noor Idzaaty

Penolong Jurutera (Letrik), JA29

311153

UNIT QA/QC-Central Regional Office, Sibu

 

Fatiaelzera binti Mohamad Idres

Jurutera (Awam), J41

871455

 

Bujang bin Draman

Penolong Jurutera , J29

 

 

Mona Lisa binti Isa

Penolong Jurutera (Awam) , JA29

334494

UNIT MEKANIKAL & HSE-Central Regional Office, Sibu

 

Iyzan Hazwani binti Zabidi

Jurutera (Mekanikal), J41

334412

 

Ahmad Fadzli bin Munir

Juruteknik (Mekanikal), J29

334412

UNIT JAMBATAN DAN DERMAGA-Central Regional Office, Sibu

 

David Wong Bak Soon

Jurutera (Awam), J44

334451

 

Roger anak Geoffrey Kandawang

Penolong Jurutera (Awam), J36

334435

 

Angelina Jawai anak Insoh

Penolong Jurutera (Awam), JA29

334479

 

Yong Fat Ping

Pekerja (Awam), R4

334444

UNIT KHAS-Central Regional Office, Sibu

 

Louis anak Jonathan Philip

Jurutera (Awam), J44

334434

 

Tonny anak Gindal

Jurutera (Awam), J41

334449

 

Roylston Gawing anak Bilin

Jurutera (Awam), J41

334478

 

Aizzat Firdaus bin Ismail

Jurutera (Awam), J41

334448

 

Thomas Lau Puon Ho

Penolong Jurutera (Awam), JA38

334489

 

Ling Pik Tiong

Penolong Jurutera (Awam), JA29

334444

 

Illyas Azmeer bin Hamdani

Penolong Jurutera (Awam), JA29

334446

 

Muhammad Hariz bin Jobli

Penolong Jurutera (Awam), JA29

334478

Top 

PEJABAT WILAYAH TENGAH-Pejabat Mukah (Central Regional Office-Mukah Office)
JABATAN KERJA RAYA SARAWAK, TINGKAT 2 MENARA PEHIN SETIA RAJA,
96400 MUKAH, SARAWAK.
TEL. PEJABAT AM : 084 – 873311 NOMBOR FAX: 084 – 873322

 

Haji Abdul Talib bin Jarni

Jurutera Awam, J48

871693

 

Fatiaelzera binti Mohamad Idres

Jurutera (Awam), J41

871455

 

Bujang bin Draman

Penolong Jurutera , J29

873319

 

Arni bin Shahjuan

Juruternik (Awam), JA22

871693

 

Muhammad Khairunizam bin Jamil

Penolong Jurutera, JA29

871693

 

Sherlina Aminah binti Jamali

Pembantu Tadbir (P/O), N22

871693

ALAMAT : PEJABAT WILAYAH TENGAH KAPIT, JKR SARAWAK, TINGKAT 7, KOMPLEKS KERAJAAN NEGERI,
JALAN BELETEH, 96800 KAPIT, SARAWAK.

TEL PEJABAT AM: 084-798811 NOMBOR FAKS : 084-798822

 

-

-

798811

ALAMAT : PEJABAT WILAYAH TENGAH SARIKEI, JKR SARAWAK, TINGKAT 1,
96800 SARIKEI, SARAWAK.

TEL PEJABAT AM : 084-659922 NOMBOR FAKS : 084-659933

 

-

-

659922

--Top 

PEJABAT WILAYAH UTARA-Pejabat Utama (Northern Regional Office (NRO)-Main Office)

PEJABAT WILAYAH UTARA, JABATAN KERJA RAYA SARAWAK, LOT 3509, PLOT 3, MENARA 1, AL-BAYT SQUARE, PUSAT KOMERSIAL KOMPLEK ISLAM, KM4, JALAN PUJUT/MIRI, 98000 MIRI, SARAWAK
PEJABAT AM : 085-413355 NOMBOR FAKS : 085-442229

 

NAMA

JAWATAN

CENTREX

 

Wisil anak Lichok

Pengurus Wilayah, J52

442274

 

Woon Tai Kuan

Pengurus Projek (Jurutera Awam, J41)

 
 

Rudie Arman bin Malie

Jurutera (Elektrik), J41

442220

 

Simon Hii Yu Kiong

Penolong Jurutera (Awam), J36

442231

 

Teo Sung Kee

Penolong Jurutera (Awam) J29

413322

 

Zurifah binti Mahmuz

Juruteknik (Awam), J17

442284

 

Kueh Kiong Chai

Juruteknik (Awam), J22

 
 

Stanley Kanyan anak Nawek

Penolong Jurutera (ARE) (Mekanikal), J29

442252 442232

 

Mohamad Alias bin Sahak

Pemb Tadbir Kanan, N22

413355

 

Normah binti Masalim

Pemb Tadbir (P/O), N17

413355

 

Yong Fui Cheng

Pemb Tadbir Rendah (JBC), N11

412941 / 434146

 

Michael Dickson anak Baween

Pemb Tadbir (P/O), N17

413355

 

Ting Mee Hua

Pemb Tadbir Rendah (JBC), N11

412941 / 434146

 

Ibrahim bin Ragi

Pemb Tadbir Rendah (JBC), N11

413355

 

Zaranah bt Zawawi

Pemb Tadbir Rendah (JBC), N11

442212 / 434146

 

Norlaily Yana binti Sabtu

CBG - KONTRAK

413322 / 413355

 

Juan Nyik Pei

Pemb Tadbir Rendah, N11

434146

 

Shahfian bin Sapuan

Pelukis Pelan, J17

442221

 

Ispawi bin Sunie

Pemandu Kenderaan Bermotor, R3

442221 / 413355

 

Sakai bin Duat

Pemandu Kenderaan Bermotor, R3

413355

 

Harun bin Mat Nor

Pemandu Kenderaan Bermotor, R3

413355

Account Section-Northern Regiona Office, Miri . No Fax : 085-442229

 

Rafidah binti Najar

Akauntan, W41

442298

 

Adeth Ulun

Penolong Akaun (SAO), W32

442298

 

Nadia Vun binti Jamaludin

Pembantu Tadbir (Kewangan), W17

413355

 

Norfarina binti Johari

Pembantu Tadbir (Kewangan), W17

413355

 

Norkhairunnisa binti Mohamed

Pembantu Tadbir (Kewangan), W17

413355

 

Noryanee binti Affandy

Pembantu Tadbir (Kewangan), W17

413355

Contract Section-Northern Regional Office, Miri

 

Kecom anak Shebli Sibat

Juruukur Bahan QS, J41

442231

 

Baity binti Saulide

Juruteknik Awam, J17

413355

 

Monica Jok

Juruteknik Awam (COW), J17

413355

 

Kia anak Jong

Pembantu Tadbir Rendah , N11

413355

Bridge & Wharves Section-Northern Regional Office, Miri

 

Bellgalmano Low

Jurutera Awam, J41

442282

Road Section-Northern Regional Office, Miri

 

Louis Jonathan anak Philip

Jurutera Awam (PM), J41

442242

 

Mahathir bin Jokeni

Jurutera Awam (PM), J41

442295

 

Lai Muk Hiun

Penolong Jurutera (ARE), J36

417063

 

Main bin Amin

Penolong Jurutera (ARE), J29

442249

 

Han Yan Juan

Juruteknik Survey, J22

442249

 

Christina anak Bada

Juruteknik Awam (COW), J17

442297

 

Shahfian bin Sapuan

Pelukis Pelan, J17

442221

 

Kueh Kiong Chai

Juruteknik Awam, J22

442249

SCORE Section-Northern Regional Office, Miri

 

Woon Tai Kuan

Jurutera Awam (Project Manager), J44

442210

 

Kuchares anak Kek

Juruteknik Awam (Clerk Of Work), J17

417063

Quality (Bridge) Section-Northern Regional Office, Miri

 

Dyg Hairullina Binti Abg Alias

Jurutera Awam (AQE), J41

442297

Mechanical Section-Northern Regional Office, Miri

 

Ding Pang Lik

Jurutera Mekanikal (Road Engineer), J41

442232

Water Section-Northern Regional Office, Miri

 

Tie Tung Ing

Jurutera Awam (PM), J44

442249

 

Yeo Kheng Chong

Jurutera Awam (PM), J44

442273

 

Zalina binti Ibrahim

Pen. Jurutera Awam (Assist Road Engineer), J36

413322

 

Chang Teck Khung

Penolong Jurutera (ARE), J29

442297

 

Dunstan Ligap

Juruteknik Awam, J22

442249

Building Section-Northern Regional Office, Miri

 

Mohd Saifrol Sheikh Naimullah

Arkitek (PM), J44

442228

 

Firmanzaidyzan Arias bin Yahya

Penolong Arkitek (ARA), J36

442221

 

Hii Yu Kiong

Penolong Jurutera Awam (ARE), J36

442252

 

Yap Kok Fu ( Geofrey Yap )

Pekerja Rendah Awam, R4

442249

Electrical Section-Northern Regional Office, Miri

 

Khairul Anwar bin Suji

Jurutera Electrik (RE), J41

442221

 

Rudie Arman bin Malie

Jurutera Elektrikal (RE), J41

442220

 

Mohd Zuldidy bin Junaidi

Juruteknik Eletrikal (COW), J17

442221

Lab Section-Northern Regional Office, Miri

Fax : 085-645095

 

Nurizawaty binti Bolhie

Lab Manager

645094

 

Poh Thow Hong

Lab Technician

645093

Top 

PEJABAT WILAYAH UTARA-Pejabat Bintulu (Northern Regional Office(NRO)-Bintulu Office)

TALIAN AM: 085-300320, 300322, 300324, 300328. NOMBOR FAX: 085-331440

 

Teo Hwe Hoq

Jurutera Awam (RE), J41

332077

 

Stewart Liching

Penolong Jurutera (ARE), J29

285381

 

Ang Yang Boon

Juruteknik (Awam), J22

332077

 

Kueh Siak Hock

Juruteknik (Awam), J22

332077

 

Lio Kee Watt

Juruteknik (Awam), J22

332077

 

Razif bin Amat

Juruteknik (Awam), J17

332077

 

Hermantino bin Jamal

Juruteknik (Awam), J17

332077

Top 

PEJABAT WILAYAH UTARA-Pejabat Limbang (Northern Regional Office-Limbang Office)

TALIAN AM: 085-216144. NOMBOR FAX: 085-216039

Bridge Section

 

Fum Tze Chee

Jurutera Awam, J41 (PM)

216144

 

Martin Henry Man @ Henry Men

Juruteknik Awam (COW), J17

216144

 

Jesson Balyahel Marcus

Juruteknik Awam (COW), J17

216144

Administration Section

 

Sim Swee Cheng

Pekerja Awam (JBC), R4

216144

Top 

PEJABAT WILAYAH UTARA-Pejabat Lawas (Northern Regional Office-Lawas Office)

TALIAN AM: 085-285381. NOMBOR FAX: 085-284487

 

Stewart ak Liching

Pemb Teknik (Awam), J29

 
 

Willsion ak Daud

Juruteknik (Mekanikal), J17

285381

~ End of Telephone Directory for JKR HQ and Regional Offices ~

 

SAINS & Siliconet, etc

 

SAINS Callcentre, Kuching

callcentre@sains.com.my

1300 88 7246

 

Law Sia Beng / Luke

 Siliconet

 234008

 

Wisma Saberkas Management office

4th Floor Wisma Saberkas

082-421227

 

 Lau Sin Yu

SAINS Green Road Workshop 

082-231048