Sarawak ID | Register
Announcement

2021 Q Limbang

QuoteNo
Title    QualificationDurationCallingDateClosingDateClosingTimePlaceContactNoContactFaxRemark
DELBG/QN/21/2021 Naik Taraf Simpang Jalan Masuk Ke Rumah Panjang Kampung Lubuk Pasu, Limbang CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G1
Category:CE
Specialization: CE21 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: I
Sub-Kepala 1
CIDB: (PPK)
Grade: G1
Category: CE
Specialization: CE21
Six (6) months 13 April 2021 29 April 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563 Document Fee: RM25.00
DELBG/QN/20/2021 Membina Jalan Kubur Sungai Merupok (Fasa 1) CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G1
Category:CE
Specialization: CE01/CE42 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: III
Sub-Kepala 2(c)
CIDB: (PPK)
Grade: G1
Category: CE
Specialization: CE01/CE42
Four(4) Months 13 April 2021 29 April 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563 Document Fee: RM25.00
DELBG/QN/19/2021 Proposed Rewiring Works and Installation of Electrical Fittings at Stor Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Limbang District, Limbang Division Sarawak CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G1/G2/G3
Category:ME
Specialization: E04 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: VI/V/IV/III/II
Kepala: VIIA
Sub-Kepala 1
CIDB: (PPK)
Grade: G1/G2/G3
Category: ME
Specialization: E04
Three(3) Months 13 April 2021 29 April 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563 Document Fee: RM25.00
DELBG/QN/18/2021 Renovation & Improvement Works to NRO Limbang and JKR Surau at JKR Depot in Limbang Division UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: II
Sub-Kepala 5(a)
CIDB: (PPK)
Grade: G1 and above
Four(4) Months 13 April 2021 29 April 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563 Document Fee: RM25.00
DELBG/QN/17/2021 Requote:Provision of Security Services to JKR Limbang and Lawas District Office, Limbang Division UPKJ Supply & Services
Class: C
Kepala: VI
Sub-Kepala 6(b)
CIDB: (PPK)
Grade: G1 and above
Nine(9) Months 2 March 2021 11 March 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563 Document Fee: RM10.00
DELBG/QN/16/2021 Construction of Rubble Wall and Stone Pitching at KM16+800 (1-85) Limbang/Brunei Border Trunk Road, Limbang Division CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G2
Category:CE
Specialization: CE21/CE32 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: EX/E
Kepala: I
Sub-Kepala 3(a)(ii)
CIDB: (PPK)
Grade: G2
Category: CE
Specialization: CE21/CE32
Four(4) Months 1 March 2021 16 March 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563 Document Fee: RM25.00
DELBG/QN/15/2021 Term Contract for Maintenance Works to State Office Buildings in Limbang District, Limbang Division on "As & When Required Basis" UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: II
Sub-Kepala 5(a)
CIDB: (PPK)
Grade: G1 and above
12 Months 1 March 2021 16 March 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563 Document Fee: RM10.00
DELBG/QN/14/2021 The Construction of Remedial Work to Embankment Slope Failure (Q297) KM5+300 Jalan Trusan/Kuala Briwan Road, Lawas District, Limbang Division CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G2
Category:CE
Specialization: CE21/CE32 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: EX/E
Kepala: I
Sub-Kepala 3(a)(ii)
CIDB: (PPK)
Grade: G2
Category: CE
Specialization: CE21/CE32
Four(4) Months 16 February 2021 2 March 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563 Document Fee: RM25.00
DELBG/QN/13/2021 Proposed Construction of Gabion Retaining Wall at Federal Road (R01-90) KM10+500 Lawas Town/Batang Lawas, Lawas District, Limbang Division CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G2
Category:CE
Specialization: CE21/CE32 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: EX/E
Kepala: I
Sub-Kepala 3(a)(ii)
CIDB: (PPK)
Grade: G2
Category: CE
Specialization: CE21/CE32
Four(4) Months 16 February 2021 2 March 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563 Document Fee: RM25.00
DELBG/QN/12/2021 Construction of Rubble Wall and Stone Pitching at KM8+500 (1-86) Limbang Town/Kubong Junction Road, Limbang Division CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G2
Category:CE
Specialization: CE21/CE32 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: EX/E
Kepala: I
Sub-Kepala 3(a)(ii)
CIDB: (PPK)
Grade: G2
Category: CE
Specialization: CE21/CE32
Four(4) Months 16 February 2021 2 March 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563 Document Fee: RM25.00
DELBG/QN/11/2021 Provision of Security Services to JKR Limbang and Lawas District Office, Limbang Division UPKJ Supply & Services
Class: C
Kepala: VI
Sub-Kepala 6(b)
CIDB: (PPK)
Grade: G1 and above
Ten(10) Months 01 February 2021 16 February 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563  
DELBG/QN/10/2021 Proposed Rewiring Work to Flat Block No.210 Class III (6 Door) at State Quarters Jalan 7-Mile Round, Limbang UPKJ (Bumi)
Class: I/II/III/IV/V
Kepala: VIIA
Sub-Kepala 1
CIDB: (PPK)
Grade: G1 and above
Three(3) Months 01 February 2021 16 February 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563  
DELBG/QN/9/2021 Term Contract for Emergency Repair Works to The State Government Flats, Quarters & Barracks in Limbang District, Limbang Division on "As & When Required Basis" UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: II
Sub-Kepala 5(a)
CIDB: (PPK)
Grade: G1 and above
Six(6) months 01 February 2021 16 February 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563  
DELBG/QN/8/2021 Term Contract for The Maintenance Works to JKR Wharves, Jetties, Ramp and Ponton in Limbang and Lawas District, Limbang Division UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: I
Sub-Kepala 2(b)(i)/2(b)(ii)
CIDB: (PPK)
Grade: G1 and above
Twelve (12) Months 01 February 2021 16 February 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563  
DELBG/QN/7/2021 Membina Balai Raya Kpg Bawang Rangas, Limbang CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G1
Category:B
Specialization: B04 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: II
Sub-Kepala 2(a)
CIDB: (PPK)
Grade: G1
Category: B
Specialization: B04
Four(4) Months 14 January 2021 28 January 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563  
DELBG/QN/6/2021 Membina Balai Raya Kpg.Kelapa Mawar Limbang CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G1
Category:B
Specialization: B04 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: II
Sub-Kepala 2(a)
CIDB: (PPK)
Grade: G1
Category: B
Specialization: B04
Four(4) Months 14 January 2021 28 January 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563  
DELBG/QN/5/2021 Membina Jalan Kubur Sungai Merupok (Fasa 1), Limbang
CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G1
Category:CE
Specialization: CE01/CE42 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: III
Sub-Kepala 2(a)(i)
CIDB: (PPK)
Grade: G1
Category: CE
Specialization: CE01/CE42
Four(4) Months 14 January 2021 28 January 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563
DELBG/QN/4/2021 Menyimen Jalan Rumah Babai Kampung Bukit Brayung
CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G1
Category:CE
Specialization: CE01/CE42 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: III
Sub-Kepala 2(a)(i)
CIDB: (PPK)
Grade: G1
Category: CE
Specialization: CE01/CE42
Four(4) Months 14 January 2021 28 January 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563
DELBG/QN/3/2021 Membina Jalan Ke Tapak Rumah Panjang Baru Demong Kampung Lubok Tuan
CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G1
Category:CE
Specialization: CE01/CE42 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: III
Sub-Kepala 2(a)(i)
CIDB: (PPK)
Grade: G1
Category: CE
Specialization: CE01/CE42
Four(4) Months
14 January 2021 28 January 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563
DELBG/QN/2/2021 Bina Baru Jambatan Gantung Kampung Long Segaman Lawas
CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G1
Category:CE
Specialization: CE02/CE03 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: III
Sub-Kepala 2(a)(i)
CIDB: (PPK)
Grade: G1
Category: CE
Specialization: CE02/CE03
Three(3) Months 14 January 2021 28 January 2021 12:00 noon Contract Section, JKR Bahagian Limbang 085 211188 085 212563
DELBG/QN/1/2021 Bina Baru Jambatan Gantung Dan Jalan Kampung Long Sui Lawas
CIDB:(PPK & SPKK)
Grade:G1
Category:CE
Specialization: CE02/CE03 & Sijil Taraf Bumiputera
or
UPKJ (Bumi)
Class: F
Kepala: III
Sub-Kepala 2(a)(i)
CIDB: (PPK)
Grade: G1
Category: CE
Specialization: CE02/CE03
Three(3) Months
14 January 2021
28 January 2021
12:00 noon
Contract Section, JKR Bahagian Limbang
085 211188
085 212563